Muntahkab Hadis - Bab Solat

 

Hadis 001

Dari Abdullah bin Umar, meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda: Islam diasas diatas lima tiang: Bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah ‘gik dan bersaksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah 4i; , mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa dibulan Ramadhan. (HR Bukhari)

Hadis 002

Dari Jubair bin Nufair Rahmatullah Alaih meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah etk bersabda: Aku tidak diperintahkan untuk mengumpul harta dan menjadi, seorang peniaga, tetapi aku diperintahkan untuk: Bertasbih dan bertahmidlah kepada Tuhan kamu dan jadilah kamu dikalangan orang-orang yang sentiasa bersujud dan sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya kematianmu. (Syarah Sunnah-Mishkatul iv\asabih)

Hadis 003

Dari Abdulah bin Umar meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah Ai, bersabda: Jibrail (dengan menyerupai seorang manusia) telah datang kepada Nabi dan bertanya tentang Islam. Baginda Rasulullah e menjawab: Islam ialah kamu (dengan hati dan lidah) bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah It dan bersaksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah ik , mendirikan sembahyang, keluarkanlah zakat, tunaikanlah Haji dan Umrah, mandilah untuk bersuci dari jenabah, sempurnakanlah bersuci dengan wudhu' dan berpuasalah kamu dibulan Ramadhan. Hadzrat Jibrail as bertanya: Kalau aku menyempurnakan amal-amal tersebut adakah aku telah Islam? Baginda menjawab: Ya! Hadzrat Jibrail as berkata: Tuan telah bercakap benar. (HR lbn Khuzaimah.)

Hadis 004

Dari Qurrah Ibn Dakmus — meriwayatkan bahawa kami telah bertemu Nabi ketika di Hajjatul Wadak (Haji yang terakhir) maka kami bertanya: Wahai Rasulullah Apakah yang akan Tuan wasiatkan kepada kami? Baginda bersabda: Aku ber wasiat kepada kamu supaya mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan mengerjakan haji di Baitullah dan kamu berpuasa dibulan Ramadzan. Sesungguhnya didalamnya terdapat satu malam yang Iebih balk daripada seribu bulan. Dan diharamkan bagi kamu membunuh orang-orang Islam dan kafir Zimmi (orang-orang kafir yang telah membuat perjanjian) dan diharam kan merampas harta-harta mereka. Kecuali mereka melakukan ketabahan dan dihukum mengikut perintah-perintah Allah It. Dan aku berwasiat kepadamu supaya berpegang teguhlah dengan ketaatan kepada Allah yaitu melaksanakan kerja-kerja agama dengan penuh ketabahan dan hindarkanlah diri daripada kerja-kerja yang menjauhkan kegembiraan dan keridhaan Allah It . (HR Baihaki)

Hadis 005

Dari Jabir bin Abdullah • meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah Y bersabda: Kunci syurga ialah sembahyang dan kunci sembahyang ialah wudhuk. (HR. Musnad Ahmad)

Hadis 006

Dari Anas 4 meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda : Sejuk pandangan mataku ialah didalam bersembahyang. (HR Nasal)

Hadis 007

Dari Umar 4 meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda : Sembahyang ialah tiang agama. (HR Abu Nuaim)

Hadis 008

Dari Ali meriwayatkan bahawa diakhir kalam baginda Rasulullah ialah dengan berwasiat: Sembahyang! Sembahyang! Jagalah hamba-hamba sahaya kamu dan orang-orang yang dibawah kamu. (HR Abu Daud) 6:4; -A C5Sl9 :31-3 L51, 41 ►;111 3343 01» (,1--I-L'a -L3 (..4.) 4.:r! 4:4 irrit

Hadis 009

Dari Abu Umamah meriwayatkan bahawa ketika nabi kembali dari Khaibar dan bersamanya membawa dua orang hamba. Ali4 berkata: Ya Rasulullah! Berilah kepadaku seorang

Hadis 010

Dari Ubad,ah bin Samith berkata aku mendengc-- baginda Rasulullah bersabda: Allah mewajibkan sembahyang lima waktu, barangsiapa yang mendirikannya dengan wu( 1u' yang sempurna dan mendirikannya pada tepat vraktunya menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya dengan penuh khusyuk maka Allah berjanji untuk memberi keampunan untuknya. Barangsiapa tidak bersembahyang pada waktunya dan tidak ada kekhusyukan didalamnya maka tidak ada perjanjian ini untuknya. Sekiranya mahu dia diampuniNya dan sekiranya mahu dia akan disiksaNya. (HR Abu Daud)

Hadis 011

Dari Hanzalah Al Usaidi meriwayatkan bahawa; Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang menjaga sembahyang fardhu nya lima waktu, dengan wudhu' dan tepat pada waktunya dengan sempurna, dengan menyempurnakan ruku' dan sujudnya dan menganggapnya sebagai hak. Allah swt, di haramkan ke atasnya api neraka. (H.R. Musnad Ahmad)

Hadis 012

Dari Abu Qatadah ibn Ruba'i meriwayatkan; bahawa Rasulullah bersabda: Allah swt berfirman: Sesungguhnya Aku telah memfardhukan ke atas ummatku sembahyang lima waktu dan Aku telah berjanji kepada diriKu, barangsiapa menjaga sembahyangnya pada tepat waktunya, Aku akan memasukkannya ke dalam syurga dan barangsiapa yang tidak menjaga sembahyangnya, maka tidak ada perjanjian baginya di sisiKu. (H.R. Abu Daud)

Hadis 013

Dari Uthman ibn A'ffan.meriwayatkan; Bahawa Rasulullah s2t. bersabda: Barangsiapa yang menganggap bahawa sembahyang itu benar, dia akan di masukkan ke dalam syurga. (H.R. Musnad Ahmad)

Hadis 014

Dari Abdullah ibn Qurtd 4 meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Perkara pertama yang akan di hisab bagi seorang hamba pada hari Kiamat ialah sembahyang. Sekiranya sembahyangnya balk, maka amalan-amalan yang lain akan di terima dan jika sembahyangnya rosak, maka semua amalan-amalan yang lain akan rosak. (H.R. Tabrani, Targhib)

Hadis 015

Dari Jabir berkata; Telah berkata seorang lelaki kepada Nabi ; Sesungguhnya seorang (pada waktu malam) bersembahyang, tetapi pada waktu paginya dia mencuri. Nabi bersabda: Tidak lama lagi sembahyangnya akan menegahnya daripada perbuatan buruk itu. (H.R. Al Bazzar, Majmaa uz Zawaaid) ;cul 3°,L, ‘,34

Hadis 016

Dari Salman • meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Seorang Islam apabila berwudhu' dengan sempurna dan mendirikan sembahyang lima waktu, maka akan gugur dosa-dosanya sebagaimana daun-daun ini gugur. Kemudian Baginda Rasulullah membaca ayat;Terjemahan; Dan dirikanlah sembahyang pada kedua tepi slang dan beberapa masa pada waktu malam, sesungguhnya perbuatan balk itu menghapuskan buruk. Inilah peringatan (nasihat) bagi orang-orang yang mahu berfikir. (Surah Huud ayat 114) (H.R. Musnad Ahmad) Keterangan; Sebahagian ulama' menafsirkan bahawa pada kedua tepi slang dan beberapa masa pada waktu malam, memberi maksud masa itu terbahagi kepada dua bahagian; Bahagian pertama ialah sembahyang Subuh dan bahagian kedua ialah Zohor dan Asar. Yang di maksudkan malam itu ialah sembahyang Maghrib dan Isyak. (Tafsir Ibn Kathir) :3°11, -3Cs- ;tut j;:.1.) -'y -J41.-1

Hadis 017

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Diantara sembahyang-sembahyang lima waktu, sembahyang Jumaat hingga Jumaat akan datang, puasa Ramadhan sehingga Ramadhan akan datang mengampunkan dosa-dosa diantara waktu-waktu itu selagi dia menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. (HR. Muslim)

Hadis 018

Dari Abu Hurairah 4 meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda: Barangsiapa menjaga sembahyang fardhunya (dengan istiqamah) tiddak akan digolongkan dikalangan orang-orang yang (alai (dari beribadat kepada Allah). (HR Ibn Khuzaimah)

Hadis 019

Dari Abdullah ibn Umar • meriwayatkan; Suatu hari Nabi seN bersabda tentang sembahyang bahawa : Barangsiapa menjaga sembahyang fardhunya tepat pada waktunya, pada hari Kiamat nanti akan menjadi Nur kepada orang yang mengerjakannya, menjadi penghujah bagi pihaknya dan menjadi penyelamatnya. Sebaliknya tidak ada nur, pembela dan penyelamat bagi orang yang tidak menjaga sembahyangnya dan pada hari Kiamat mereka akan digolong kan bersama Firaun, Haman dan Ubai bin Khalaf. (HR Ahmad dan Tabrani)

Hadis 020

Dari Abi Malik Al-Asjaie' meriwayatkan bahawa ketika di zaman baginda Rasulullah apabila ada seseorang memeluk agama Islam pertama kali yang akan diajar (oleh para sahabat) ialah sembahyang. (HR Tabrani) 1JiL3 : '41-psLI 1

1
2
3
4