Muntahkab Hadis - Bab Solat

 

Hadis 081

Dari Abu Hurairah • meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah ;Ait_ bersabda orang yang sentiasa berulang-alik kemasjid didalam kegelapan malam mereka itulah orang yang hati sanubarinya tenggelam didalam rahmat Allah. (HR Ibn Majah)

Hadis 082

Dari Buraidah 4, meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah gift,bersabda: Berilah berita gembira kepada mereka yang pergi kemedsjid selalu di waktu gelap gelita dengan cahaya yang sempurna pada hari Hisab nanti. (HR Abu Daud)

Hadis 083

Dari Abu Saaid Al-Khudri 44, meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah saw bersabda: Tidakkah aku khabarkan kepada kamu satu perkara yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan ditambahkan baginya kebaikan? Para sahabat berkata: Bahkan Ya Rasulullah!.Khabarkanlah kepada kami. Baginda Rasulullah bersabda: Berwudhu ketika diwaktu kepayahan (seperti dimusim sejuk) namun berwudhu dengan sempurna dan menuju kemasjid untuk bersembahyang dan duduk didalam mesjid selepas sembahyang menanti sembahyang yang akan datang. Dan siapa sahaja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju kemesjid dan bersembahyang berjemaah bersama-sama orang Islam yang lain, kemudian meenunggu sembahyang yang lain maka malaikat akan berdoa untuknya: Ya Allah ampunilah dial. Ya Allah kasihanilah dial. (HR Ibn Hibban)

Hadis 084

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah .4., bersabda : Tidakkah aku khabarkan kepadamu satu amalan yang mana dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan darjat? Para sahabat berkata: Bahkan Ya Rasulullah, Berwudhuk dengan sempurna walaupun dalam keadaan kepayahan dan kesulitan, menuju kemasjid dengan langkah yang banyak,dan menunggu sembahyang selepas sembahyang lnilah hakikat Ribat (berdiri malam) yang sebenar untukmu. (HR Muslim) Keterangan: Pengertian `Ribat' yang ialah berjaga malam daripada serangan musuh di perbatasan atau sempadan. lni satu amalan yang amat besar disisi Allah Dalam hadis ini baginda Rasulullah saw mengambil kalimah Ribat' kerana dengan berkawal diperbatasan ini, terselamat daripada musuh, begitu juga dengan amalan-amalan diatas manusia akan terhindardari godaan nafsu dan syaitan yang sentiasa menyerang manusia. (Mirqat)

Hadis 085

Dari Uqbah bin Amr • meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sgit bersabda: Apabila seseorang berwudhuk dengan sempurna kemudian menuju ke masjid dan duduk menunggu untuk bersembahyang maka malaikat yang mencatit kebaikan akan datang mencatit dimana setiap langkah dia berjalan diganjari dengan sepuluh kebaikan. Orang yang duduk menunggu sembahyang adalah seumpama orang yang beribadat. Semenjak dia keluar daripada rumahnya sehinggalah dia kembali adalah dikira sebagai orang yang sibuk bersembahyang. (Musnad Ahmad)

Hadis 086

Dari Muaz bin Jabal emeriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda, Allah berfirman:Wahai Muhammad, Aku menjawab: Daku Hadhir Wahai Allah, Allah berfirmah: Apakah perkara yang dibahaskan oleh Para Malaikat yang hampir mengenai Amal yang terafdhal? Aku menjawab: Mereka berbahas mengenai amal yang menjadi sebab pengampunanmu. Allah berfirman: Apakah amalan itu? Aku menjawab: Berjalan untuk menuju ke sembahyang berjemaah. Duduk menunggu sembahyang, dari satu sembahyang kesembahyang yang lain, berwudhuk walaupun dalam kepayahan (seumpama dimusim sejuk) dengan wudhuk yang balk. Allah berfirman: Kemudian mengenaai amal apa lagi mereka sating berbahas? Daku menjawab: Memberi makan, bercakap lemah lembut, dan bersembahyang ditengah malam ketika manusia nyenyak tidur. Kemudian Allah berfirman: Mintalah kamu. Lantas aku berdoa memohon kepada Allah: Wahai Allah!,Aku memohon kepada mu daripada melakukan kebaikan, meninggalkan segala keburukan, mencintai orang-orang miskin, dan ampunilah dosa-dosaku, dan kasihanilah daku. Apabila engkau membuat keputusan untuk menguji sesuatu kaum dengan fitnah atau azab maka engkau matikanlah aku sebelum datangnya fitnah dan azab itu. Wahai Allah aku memohon untuk mencintai engkau, dan mencintai orang-orang yang mencintai engkau dan mencintai amalan yang dapat meng hampirkan kecintaan kepadamu. Kemudian nabi bersabda: Doa ini adalah hak, pelajarilah is dan bacalah selalu. (HR Tirmizi)

Hadis 087

Dari Abu Hurairah .43v mriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda; Siapa sahaja daripada kamu akan sentiasa mendapat ganjaran sembahyang selagi mana kamu dduduk menunggu sembahyang. Malaikat akan berdoa: Wahai Allah, ampunilah dia, dan kasihanilah dia.( Selepas sembahyang juga) selagi tidak bangun dalam keadaan berwudhuk dan tidak bercakap-cakap malaikat akan terus berdoa seperti itu. (HR Bukhari)

Hadis 088

Dari Abu Hurairah 4, meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda: Sesdungguhnya orang yang menunggu sembahyang adalah seumpama seorang yang menunggang kudanya dengan pantas menuju ke medan jihad fisabilillah. Orang yang menunggu sembahyang adalah seumpama orang yang dilindungi oleh benteng yang besar (dari gudaan nafsu dan syaitan) -HR Ahmad, Tabrani.

Hadis 089

Dari Irbath bin Sarian meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah telah berdoa pengampunan untuk orang yang berada disaf yang pertama sebanyak tiga kali dan untuk saf kedua sekali. (HR Ibn Majah)

Hadis 090

Dari Abi Umamah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah dan Para malaikaf berselawat (mendoakan rahmat)keatas orang-orang yang berada didalam saf yang pertama. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah adakah saf kedua juga memperolehi fadhilat seperti ini?. Baginda ket4, menjawab: Allah dan para Malaikat memohon rahmat keatas saf yang pertama. Para Sabahat bertanya sekali lagi: Ya Rasulullah -;4,,adakah saf kedua juga memeperolehi fadhilat seumpama ini? Rasulullah A menjawab: Ya, Saf kedua juga memperolehi fadhilat seperti ini. Rasulullah4 juga bersabda: Luruskanlah saf-saf kamu, luruskanlah diantara bahu ke bahu, Berlemah lembutlah dalam meluruskan saf diantara sahabat-sahabat kamu, dan tutuplah dicelah-celah yang kosong kerana sesungguhnya syaitan(sentiasa merlihat tempat yang kosong) akan masuk dicelah-celah kamu sebagaimana duduknya seekor anak kambing. (HR Musnad Ahmad) Keterangan: Berlemah lembut dalam meluruskan saf ialah apabila ada diantara sahabat-sahabat kamu yang cuba untuk meluruskan saf dengan memegang tangan kamu untuk berinjak kedepan atau kebelakang, maka ikutilah permintaannya dengan balk.

Hadis 091

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah 4eN bersabda: Saf lelaki yang paling banyak ganjarannya ialah disaf pertama dan saf lelaki yang paling kurang ganjarannya ialah disaf yang terakhir. Saf wanita yang paling banyak ganjarannya ialah disaf yang terakhir dan saf wanita yang paling kurang ganjarannya ialah disaf pertama. (HR Muslim)

Hadis 092

Dari Barra' bin A'zib meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah saw berjalan daripada satu saf ke hujung saf yang lain, tangan Baginda yang mulia menyentuh bahu-bahu dan dada kami. Sambil meluruskan saf Baginda bersabda: (Dalam

Hadis 093

Dari Barra' ibn berkata; Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah taala dan para malaikatNya menurun kan rahmat ke atas orang-orang yang berada disaf hadapan iaitu saf yang paling hampir dan para malaikat berdoa untuknya dan tidak ada satu langkah yang lebih dicintai oleh Allah, daripada langkah orang'yang memenuh kan saf yang kosong. (HR. Abu Daud) : :,:-..31itg*:;.),;111Lc?3,Li.A --A t

Hadis 094

Dari Aisyah r.ha meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah menurunkan rahmat keatas orang-orang yang berdiri disaf sebelah kanan dan para malaikat berdoa keampunan untuk mereka. (HR. Abu Daud)

Hadis 095

Dari Ibnu Abbas 4, meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang berdiri disaf sebelah kiri masjid, kerana kurangnya ahli (jemaah) maka dia akan mendapat dua kali ganda ganjaran. (HR. Tabrani, Majma uz Zawaid) Keterangan: Para sahabat r.hum apabila mengetahui bahwa saf sebelah kanan lebih afdhal daripada sebelah kiri, maka mereka berlumba-lumba untuk berdiri disebelah kanan sehingga di sebelah kiri menjadi kosong, maka ketika inilah Rasulullah saw memberi kelebihan bagi mereka yang berada disaf sebelah kiri.

Hadis 096

Dari Aisyah r.ha meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Allah taala menurunkan rahmat keatas orang-orang yang memenuhkan saf-saf yang kosong dan para malaikat memohon keampunan untuknya. (HR. Mustadrak Hakim)

Hadis 097

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang memenuhkan saf-saf, Allah swt akan meninggikan darjatnya dan Para malaikat akan meliputi mereka dengan rahmat dan kebaikan. (HR. Tabrani, Targhib)

Hadis 098

Dari Abdullah ibn Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Sebaik-baik kamu ialah orang yang melembutkan bahunya dalam sembahyang dan tiada satu langkah yang lebih besar ganjarannya, daripada langkah seseorang bagi menutupi saf yang kosong daripada rosaknya. (HR. Bazzar, Targhib, lbnu Hibban, Tabrani) Keterangan: Maksud daripada melembutkan bahu-bahu kamu ialah; Apabila seseorang masuk kedalam saf hendaklah dia melembutkan bahu disebelah kiri dan kanannya supaya dapat memberi laluan kepada orang lain masuk memenuhinya.

Hadis 099

Dari Abu Juhaifah • meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah bersabda: Barangsiapa memenuhkan saf-saf yang kosong dia akan diampuni. (HR Bazzar) '411'4-Lai) C4-0 33L6 v1 1-4:1 L.A.! o13) jA)) tkAa3. LiLD

Hadis 100

Dari Abdullah ibn Umar meriwayatkan bahawa baginda .4fr Rasulullah bersabda: Barangsiapa menyambungkan saf, Allah menyambungkan rahmatNya dan Barangsiapa memutuskan saf, Allah juga memutuskan rahmatNya. (HR Abu Daud) VYr:(,:s) c,$)+41 oti) 101. Dari Anas ra meriwayatkan bahawa Nabi bersabda: Luruskanlah saf-saf kamu kerana sesungguhnya meluruskan saf adalah se-bahagian dari kesempurnaan sembahyang. (HR. Bukhari) tji:-;.. :3314, 0, - . "ji LsiksL-4 0 t g ;:ej yi4 (4._. 01j) .4:1 )A; 102. Dori Uthman ibn Affan. meriwayatkan; Aku mendengar Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang berwudhuk dengan sempurna untuk bersembahyang dan berjalan untuk menunaikan sembahyang fardhu, kemudian dia bersembahyang bersama orang atau berjemaah atau didalam masjid, maka diampuni oleh Allah taala akan dosa-dosanya. (HR. Muslim)

5
6
7